Xeris

Pål Mittet på NOBB konferansen 2021 i Oslo

50 views
November 16, 2021 database, nobb, produktdata, xeris, xtrade
Xeris AS og KÄHRS – global to local. Globale selskapers utfordringer med oppdatering av lokale databaser som NOBB.
Add a comment...
Post as (log out)